Kemin Ajotilaus Oy on käynnistänyt kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kemin Ajotilaus Oy:n kiertotalousliiketoimintaa vihreän siirtymän vaatimukset huomioiden. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.