CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien
EU:n direktiivien vaatimukset ja, että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset.

Kemin Ajotilauksella on CE-merkin kiinnittämisoikeus kiviainestuotteisiin: SFS-EN 13242:2013.
Kyseinen merkintä koskee maa-, vesi- ja tierakentamisessa käytettäviä sitomattomia ja hydraulisesti sidottuja kiviaineksia.

CE-merkityt kiviainekset

Toimitamme maa- ja kiviaineksia Kemin ja Keminmaan kunnan alueilla sijaitsevilta yhtiömme maa- ja kiviaineksen ottoalueilta. Tuotevalikoimamme on
kaikenkattava ja soveltuu niin erilaisiin tie- ja perusrakenteisiin.