Kemin Ajotilaus Oy on käynnistänyt kehittämishankkeen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kemin Ajotilaus Oy:n kiertotalousliiketoimintaa vihreän siirtymän vaatimukset huomioiden.

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.